Hälsinglands Utbildningsförbund

Försäkringar

Om olyckan är framme... kontakta försäkringsbolaget och gör en skadeanmälan via telefon eller hemisida.

Olycksfallsförsäkring

Förbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom vårt verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som förbundet tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

  • Försäkringsnummer: 5492515
  • Avtalstid: 2023-01-01 - 2023-12-31
  • Försäkringstagare: Hälsinglands Utbildningsförbund

Kom ihåg att spara alla originalkvitton!

Om olyckan nästan var framme...

Kom ihåg att anmäl alla former av tillbud för att göra din vardag och skolan till en säkrare plats!

Kontakt

Kontakt

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål på adress angiven nedan. Skadeblanketter och
skaderelaterad information finns på hemsidan, www.svedea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador
går det bra att kontakta försäkringsbolaget via:

Tfn 0771-160 199
skadorforetag@svedea.se

Postadress

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund