Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Beslut om flytt

Elever vid gymnasiesärskolan Utanhed kommer att flyttas till Höghammargymnasiet ht 2017.

Bildbeskrivning

Från Utanhed till Höghammargymnasiet

Under måndagens sammanträde beslutade förbundsdirektionen att gymnasiesärskolans Individuella program vid Utanhed flyttas inför ht 2017 och inkluderas med Individuella programmet på Höghammargymnasiet i Bollnäs.

Nuläge

Läsåret 2016/2017 går fyra elever på gymnasiesärskolans individuella program vid Utanhed i Söderhamn. En lärare, en elevhandledare/pedagogisk assistent och två elevassistenter;
sammanlagt fyra personer arbetar i gruppen.

Läsåret 2017/2018 finns två elever kvar i gruppen och läsåret 2016/2017 beräknas en elev avsluta sin grundsärskole­utbildning med inriktning mot träningsskola i Söderhamn och därmed eventuellt bli aktuell för gymnasiesärskolan Utanhed. En elev som avslutar sin grundsärskoleutbildning har ansökt om praktik vid Höghammargymnasiets individuella program i Bollnäs och har för avsikt att ansöka om utbildningsplats där.

Sökbild 2016-17 och 2017-18

  • Till IV Utanhed lå 16/17; 1 elev deltid åk1, tot 4 +deltidselev
    Prognos Utanhed lå 17/18; 2 elever
  • Till IV Höghammar lå 16/17; 5 elever åk1, tot 26 +deltidselev

Effektivitet och kvalitet

För att kunna fatta väl grundade beslut måste flera perspektiv säkras

  • Ekonomiskt perspektiv
  • Kvalitetsperspektiv
  • Lokaler, utrustning och kompetens

I underlaget till beslut Pdf, 531 kB. finns ovan nämnda perspektiv samt konsekvenser och analyser av förutsättningar (pedagogik, trygghet, personal, verksamhet och ekonomi) för en flytt eller ej.

Protokoll och beslutsunderlag

Protokoll förbundsdirektionens sammanträde Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlag till beslut Pdf, 531 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakt

Verksamhetschef

Åsa Unger

Tfn 010-454 10 12

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund