Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Betygen försenade

Tekniska hinder i det nya elevadministrativa systemet har gjort att Höghammar­gymnasiets betyg inte kan skickas ut som planerat.

Bildbeskrivning

Nytt system - gammal läroplan

Tekniska hinder och problem hos systemleverantören som tillhandahåller förbundets nya elevadministrativa system har gjort att elever vid Höghammargymnasiets inte fått ut sina betyg som planerat.

Avgångseleverna var de sista som läste efter den gamla läroplanen och det har uppdagats att den krockar med det nya systemet.

Systemleverantören jobbar hårt för att lösa problemet inom snar framtid.

Vi beklagar denna väntan.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund