Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Individen i fokus

Det viktigaste uppdraget för studie- och yrkesvägledare på
Höghammar­­gymnasiet är att planera APL. Här ser vi varje elev och se vilka förmågor eleven har vid en praktikplats.

Bildbeskrivning

Jörgen Ericsson har arbetat som studie- och yrkesvägledare i 18 år. För honom handlar det mycket om att förbereda eleverna för livet efter skolan.

Insikt och förutsättningar

Här handlar det varken om att hitta på eller krossa drömmar, utan mer om att få eleven att komma till insikt vad han eller hon har för förutsättningar för praktik och arbete.

- Jag jobbar för att eleven ska ha kontakt med arbetslivet och därmed knyta ihop teori och praktik, betonar studie- och yrkesvägledaren Jörgen Ericsson.

Inför praktiken sker det en hel del förberedelser; planering, studiebesök, träff med handledare och så vidare.

Stödja och uppmuntra

Under hela gymnasietiden har studie- och yrkesvägledaren kontakt med eleverna. Det är viktigt att stödja, uppmuntra och motivera eleverna till praktik.

- Vi möter eleverna som individer och inte utifrån funktionshinder, framhåller Jörgen Ericsson.

Kontakt med hemkommunen

Många av eleverna utifrån bor på elevboende med personal i Bollnäs. När gymnasietiden är slut efter fyra årskurser är det dags att flytta hem igen. Därför har också studie- och yrkesvägledningen kontakt med hemkommunen
inför utslussningen.

Uppdraget utslussning mot hemorten vid skolslut handlar mycket om att belysa myndigheters stödfunktioner.

Flera samarbetspartners

LSS är en viktig del inför livet efter skolan som kan hjälpa till med boendet och sysselsättning samt att Försäkringskassan oftast är involverad. Andra samarbetspartner som kan bli aktuella är Arbetsförmedlingen och/eller andra jobbaktörer på marknaden. Vill man läsa vidare söker eleven folkhögskola.

- Det handlar mycket om att förbereda eleverna för livet efter skolan, säger Jörgen Ericsson.

Kontakt

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Jörgen Ericsson

Tfn 010-454 11 39

Mobil 070-205 68 07

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund