Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Kom och gör ett studiebesök!

Du som ska börja gymnasiesärskolan är välkommen att göra praktik på Höghammargymnasiet. Bekanta dig med våra program, lokaler och pedagoger, testa boende och ett pass på Idrottsgymnasiet.

Bildbeskrivning

Praktik/studiebesök

En stor del av eleverna som går på skolan idag gjorde ett studiebesök eller en längre praktik hos oss innan de gjorde sitt val. Vi vill gärna att både elev och vårdnadshavare ska känna sig trygga med valet av gymnasiesärskola, och även boendet kommunen erbjuder.

  • Gör praktik på ett program du är intresserad av
  • Bekanta dig med våra lärare och lokaler
  • Passa på att fråga nuvarande elever vad de tycker om skolan och programmet
  • Kör ett pass i någon av idrotterna som Idrottsgymnasiet erbjuder
  • Testa boendet

Vi tar emot studiebesök för rundvandring och information om hur det fungerar - tisdagar och onsdagar.

Vi erbjuder en praktikperiod på 1-3 veckor vid skolan före ansökan. Då får eleven kostnadsfritt praktisera på ett eller flera program vid skolan samt på LSS-boendet. Efter praktiktiden avges ett utlåtande som ligger till grund för elevens val av utbildning samt behov av stöd i boendet.

Ni är varmt välkomna!

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Praktik och ansökan

Carina Hådell

Tfn 010-454 11 44

Studiebesök

Ulf Sundkvist

Tfn 010-454 11 43

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund