Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Så här jobbar vi

Med anledning av missuppfattningar vill vi klargöra hur vi jobbar med AKK och inkludering inom gymnasiesärskolan.

Bildbeskrivning

Alternativ och kompletterande kommunikation

Med anledning av missuppfattningar om användandet av alternativ kommunikation på Höghammargymnasiets individuella program vill förbundet ge en faktabakgrund.

På skolan arbetar vi professionellt med olika former av Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Förbundet har bland annat satsat på en förstelärare som har utvecklat AKK tillsammans med kollegiet. De metoder som används är:

  • Tecken som stöd
  • Pekprat
  • Bildstöd
  • Symwriter
  • Böcker med tecken
  • Book creator (egna veckoböcker osv)
  • Widgit Go
  • Kommunikationskartor/lekkartor
  • Bildschema som visar hur dagen ser ut

Inkludering

Frågan om inkludering har också varit föremål för diskussion. På Höghammarsgymnasiets individuella program får våra elever kamrater, tränas i boendet, att handla och så vidare. Skolan arbetar utifrån styrdokumenten för att eleverna ska öka sin självständighet. Elevernas utveckling bedöms sedan utifrån kravnivåerna på alla ämnesområden. Varje läsår arbetar vi med ett för ämnesområdena gemensamt tema. Årets tema är Närmiljön och världen, där eleverna arbetar med ämnesområdesplanernas centrala innehåll som utgångspunkt. Se även tre reportage nedan om hur vi arbetat utåtriktat under läsåret.

Samläsning av kurser på gymnasiesärskolans nationella program förekommer för enskilda elever som det passar för. På motsvarande sätt kan elever från gymnasiesärskolans nationella program samläsa med gymnasieskolans elever vid behov.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Verksamhetschef

Åsa Unger

Tfn 010-454 10 12

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund