Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Sammanhangspedagogik och hälsobefrämjande livsstil

Eleverna som går individuella programmet på gymnasie­särskolan Utanhed i Söderhamn rustas för framtiden och att bli trygga i sin vardag.

Bildbeskrivning

Johan, Andreas, Markus och Sara studerar vid Utanhed i Söderhamn.

Gymnasiesärskolan Utanhed

På Utanhed i Söderhamn finns i dag fyra elever. De studerar ett 4-årigt individuellt program. Vid Utanhed anpassas
undervisningen till var och en av eleverna. Mycket handlar om
kommunikationsträning, om fysiska aktiviteter av skilda slag, estetisk verksamhet och framför allt om att rusta eleverna för framtiden.

Undervisning i vardagen

-Vi arbetar med vad vi kallar "sammanhangspedagogik".

Det berättar Marianne Näslund, pedagog på Utanhed gymnasiesärskola. På Utanhed arbetar även tre assistenter. Undervisningen utgår oftast från det kända i vardagsmiljön som man sen bygger vidare på. Hur inlärningen sker varierar
utifrån elevens behov, förutsättningar och intressen. Varje elev har en individuell studieplan och i botten finns givetvis läroplanen för gymnasiesärskolans individuella program.

Målet är att eleverna ska klara så mycket som möjligt på egen hand samtidigt som de kunskapsmässigt lär sig mer av de obligatoriska ämnena. Det här sker i närheten av skolan; ett område som eleverna känner sig hemma i.

Lära känna närsamhället

Marianne Näslund Utanhed

- Det är viktigt att eleverna lär känna närsamhället och att närsamhället också lär känna eleverna, menar Marianne Näslund.

Verksamheten fokuserar i stor utsträckning på inkludering i närsamhället, där eleverna får ta del i olika verksamheter exempelvis Verkstäderna, bad på Hällåsen, ridning, biblioteket, fritidsanläggningar, lokalbussarna, praktikplatser och delta i det samhällsliv de med stor sannolikhet kommer att bli en del av i sitt vuxenliv.

- Det ger eleverna trygghet och tränar självständighet inför vuxenlivet, betonar Marianne Näslund.

Rusta för framtiden

Det viktigaste är att göra eleverna trygga i sin vardag och att de klarar ett allt mer självständigt liv. Eleverna på Utanhed är mellan 16 och 21 år.

Ansökan

Sista ansökningsdag för att söka till gymnasiesärskolan är 31 mars.

Kontakt

Kontakt

Länkar

Kontakt

Läs mer om Utanhed

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund