Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Skolformen byter namn

2 juli byter skolformen gymnasiesärskola namn till anpassad gymnasieskola.

Bildbeskrivning

Anpassad gymnasieskola

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

En ändring är att grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter även namn till anpassade skolformer.

Namnbytet på hoghammar.se och hufb.se

För att inte länkar ska brytas innan höstterminens skolstart kommer en del sidor och dokument fortfarande innehålla ordet gymnasiesärskola, men bara under en övergångsperiod.

Under höstterminen kommer vår nya hemsida lanseras.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund