Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Skolstart gymnasiesärskolan!

Måndag 22 augusti välkomnar vi våra gymnasie­särskole­elever till Höghammargymnasiet och Utanhed!

Bildbeskrivning

Höghammargymnasiet

Årskurs 1 som har elevboende tas emot i sitt elevboende kl.10.00, där även lunch serveras. Eleverna får skjuts till sina respektive utbildningar kl. 13.00.

Övriga elever i årskurs 1 och samtliga elever i årskurserna 2-4 börjar på sina utbildningar kl. 10.00.

Med reservation för eventuella ändringar.

Utanhed

Samtliga elever börjar måndag 22 augusti kl. 10.00 (i vissa fall styr skolskjutsar och medföljande avvikelser - berörda är informerade).

From tisdag 23 augusti är skoltiderna 8:45 - 14:00 på Utanhed för samtliga årskurser.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund