Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Vi är klasskamrater!

Eugéne från Höghammargymnasiet och Elna från Torsbergsgymnasiet är klasskamrater på Estetiska programmet.

Bildbeskrivning

Inkludering

Eugéne Rugumahu studerade tidigare på gymnasiesärskolans estetiska program, men sedan programmet upphörde är han inkluderad i Torsbergsgymnasiets estetiska program, årskurs två, tillsammans med Elna Karlsson och andra klasskamrater.

Eugéne trivs med sina nya klasskamrater.

- Det funkar bra, tycker han.

Enda skillnaden är egentligen att han numera har fler klasskamrater.

När Eugéne började estetprogrammet hade han 75 procents assistenthjälp av Erik Skoglund som också är danspedagog på Torsbergsgymnasiets estetiska program. Nu har assistenttiden minskats till 25 procent.

- Det är fantastiskt att vi har Erik som både kan dansa och sjunga och vara Eugénes stöd, säger Marie-Louise Nilsson, sångpedagog.

Viktigt assistentstöd

Erik är också Eugénes stöd i de teoretiska ämnena som han studerar vid Höghammargymnasiet.

Det är viktigt med assistenter som har estetiskt bakgrund.

- Här måste vi vara med och välja, betonar Marie-Louise Nilsson.

Elna och hennes kompisar i estetiska programmet i årskurs två tänkte inte så mycket på att Eugéne kom från gymnasie­särskolan.

- Vi gjorde ingen stor grej av det och Eugéne var tydlig med att han ville att vi skulle umgås och prata med honom.

Sång som huvudämne

Eugéne har sång som huvudämne och han är den enda basen i klassen - och han hörs!

Det är viktigt med assistentstödet och där har Erik Skoglund en viktig uppgift. Med sin bakgrund kan han hjälpa Eugéne under lektionerna.

- Eugéne är en tillgång för hela klassen, säger Erik Skoglund.

Alla utmanas

Marie-Louise Nilsson tror på inkludering på det estetiska programmet.

- Både vi och eleverna utmanas mer. Man kan ställa lite högre krav på eleverna och ser att det går.

Nästa år är det dags för slutproduktion för estetiska programmet och då finns Eugéne och Elna med på samma scen. Det ser de båda fram emot.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund