Hälsinglands Utbildningsförbund

LSS-boende och fritid

Vi tillhandahåller boende som är anpassat efter ungdomarnas behov där personalen har kompetens att möta varje elev.

Eleven Jannis kastar tärningar

Hälsofrämjande och självständighet

Boendet kännetecknas av ett hälsofrämjande arbete som ska stärka ungdomarnas möjlighet till ett långsiktigt hälso­främjande vuxenliv.

Badrum på Framnäs

Målsättningen är att tillsammans med skolan göra ungdomarna så självständiga som möjligt och stärka ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga och ge dom inflytande i sitt eget liv.

Tillsammans med vårdnadshavare arbetar vi för att våra ungdomar lämnar skolan väl förberedda för ett eget boende.

Boendeformerna är flera och varierar i personaltäthet efter ungdomarnas behov.

Vi vill ge ungdomarna en möjlighet att på egen hand praktisera sina kunskaper och färdigheter.

Biljard i uppehållsrummet på Framnäs

Vi erbjuder ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i boendets regi men vi försöker även hitta kultur och fritidsaktiviteter utanför skolan som passar ungdomarna.

Viktigt för oss är:

  • Leva som andra
  • Människors lika värde
  • Hänsyn till ungdomarnas särskilda behov
  • Inflytande och medbestämmande

Boendehelger

Det kommer att vara öppet helgerna vecka

Vårterminen 2022

2, 4, 6, 8, 12, 16, 18

Höstterminen 2023
34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50.

Vårterminen 2024
2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22.

Kontakt

Kontakt

Boendechef

Eleonora Björk

Tfn 010-454 12 47

Mobil 070-337 06 93

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund