Hälsinglands Utbildningsförbund

Handlingsplan mot droger

Vi jobbar för att Höghammargymnasiet ska vara en drogfri skola. Hela handlingsplanen och överenskommelse hittar du under dokument, nere till höger på sidan.

Målsättning

Höghammargymnasiet skall vara en drogfri skola. Ingen hantering eller användning av droger skall förekomma på skolan. Med droger avses alkohol och narkotika samt dopingpreparat.

Förebyggande arbete

Handlingsplan mot droger används vid misstänkt eller konstaterat missbruk av droger.

Rektor ansvarar för att planen hålls aktuell.
Elevhälsan är behjälpliga som bollplank för personalen vid misstänkt eller konstaterat missbruk av droger bland eleverna. Skolan jobbar enligt modellen ”Drogfri skola” tillsammans med Beroendemottagningen.


I förebyggande syfte kan polisen göra narkotikasök på initiativ av skolledningen.

Alla elever och vårdnadshavare/målsman uppmanas att ta del av handlingsplanen mot droger och skriva på överenskommelsen.

Åtgärder vid misstanke om att elev missbrukar droger

Den som upptäcker att elev är påverkad av droger eller har misstanke om att en elev missbrukar droger, skall omedelbart kontakta ansvarig rektor. Elevens klassföreståndare informeras.

Rektor samråder med Elevhälsan och beslutar om vidare handläggning. Kontakt tas med socialtjänstens drogterapeut för att jobba enligt ”Drogfri skola” modellen.

Eleven informeras om de misstankar som riktas mot honom/henne och får själv möjlighet att prata med vårdnadshavare/målsman innan rektor/klassföreståndare kontaktar hemmet. Med myndig elev görs en överenskommelse om kontakt med vårdnadshavare/målsman.

Åtgärder vid innehav och/eller langning på skolan

Att inneha och langa narkotika är kriminella handlingar. Langning till personer under 20 år är en kriminell handling även när det gäller alkohol. Elev som på skolan ertappas med en sådan handling blir omedelbart anmäld till polisen och socialtjänsten av ansvarig rektor. Rektor kan initiera beslut om avstängning från skolan.


Rektorerna på Höghammargymnasiet


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund