Hälsinglands Utbildningsförbund

Ordningsregler och likabehandlingsplan

En skola är ett litet samhälle. För att det skall vara trivsamt måste alla som vistas i skolan visa varandra hänsyn och följa vissa regler. Elevrådet vid Höghammar­gymnasiet har fastställt följande allmänna ordningsregler.

Vid Höghammargymnasiet gäller:

  • att alla på skolan behandlar varandra med respekt. Man får inte mobba eller kränka någon
  • att rökning är förbjuden inom skolans område
  • att inga mobiltelefoner får användas under lektionstid om den inte används som hjälpmedel. Läraren bestämmer.
  • att alla bidrar till studie- och arbetsro genom att hålla en dämpad ljudnivå inom hela skolan
  • att ta av sig ytterkläder i matsalen
  • att alla respekterar angivna start- och sluttider för lektioner och möten
  • att alkohol och droger inte får förekomma inom skolans lokaler
  • att all form av förtäring godis, läsk inte får förekomma under lektionstid
  • att det är förbjudet att i skolan bära eller visa symboler, t ex rasistiska eller nazistiska, som uppenbart strider mot de grundläggande värden som gymnasieskolan enligt läroplanen skall verka för

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen Pdf, 281.3 kB, öppnas i nytt fönster. är vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund