Hälsinglands Utbildningsförbund

Utbildningsprogram

Utbildningen är fyra år och uppdelas i yrkesinriktade nationella program samt individuella program med olika inriktningar.

Nationella

Individuella

Anpassad gymnasie­skolebevis

Efter utbildningen på nationella och individuella program får eleverna ett bevis på avklarad anpassad gymnasie­utbildning. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från den anpassad gymnasie­skolan och innehåller information om

  • programmet
  • ämnesområden och kurser som eleven har läst
  • betygen
  • elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund