Hälsinglands Utbildningsförbund

Ett yrkesinriktat program

Här får du lära dig arbetsuppgifter inom skogs-, mark- och djurskötsel.

Programstruktur

Programmet för Skog, mark och djur läser följande ämnen:

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Ämnen alla elever på nationella program läser.
Engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska eller svenska som andra språk.

Programgemensamma ämnen

Ämnen som samma program läser oavsett skola:

 • Biologi - naturbruk
 • Naturbruk
 • Naturbruksteknik

Programfördjupning

Ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmålen och programmets karaktär. Skolverket har beslutat vilka kurser som får erbjudas, men varje program/skola väljer ut vilka av dessa kurser som just deras program ska ha.

Höghammarsskolans program

Skog, mark och djur har valt:

 • Hästkunskap 1
 • Ridning och körning 1
 • Lantbruksdjur 1
 • Skogsbruk 1
 • Skötsel av utemiljöer 1
 • Fastighets skötsel
 • Fordonsteknik - Körning basmaskiner 1
 • Hem och konsumentkunskap (läses av alla program)
 • Idrott och hälsa 2

Individuellt val 200 poäng

Eleven får ett antal kurser att själv välja en kurs per år.
Kurserna kan vara från andra program.

Gymnasiesärskolearbete, 100 poäng

Ska vara inriktat mot programmets karaktär.
Kan ske i grupp eller enskilt. Betygsätts indivduellt.
Arbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som gäller för programmet. Eleven ska utföra arbetet så självständigt som möjligt som att planera, genomföra och utvärdera sin uppgift (med handledare).

APL = Arbetsplatsförlagt lärande

APL innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Minst 22 veckors APL under fyra år.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Kontakta programmet

Tfn 010-454 11 31

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund