Hälsinglands Utbildningsförbund

Ändra och överklaga

Blev det inte som du tänkt dig?

Ändra val

Efter den preliminära antagningen finns möjlighet att lägga till eller ändra val. Ta alltid först kontakt med din nuvarande skolas studie- och yrkesvägledare. Under en sk omvalsperiod kan du göra dina ändringar på webben under omvalsperioden. Skriv ut papperskopian, som ska skrivas under av dig. Lämna sedan papperskopian till din studie-och yrkesvägledare.

Överklagande

Du kan överklaga:

  • om du inte blir mottagen som sökande till annan kommun

Du kan inte överklaga:

  • beslut om antagning till gymnasieskolan
  • mottagande till viss inriktning i högre årskurs
  • placering på skola

Överklagandet skickas, när det gäller studier på annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. Kommunen kan ompröva beslutet eller skicka vidare överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd.
 
Skolväsendets överklagandenämnds beslut kan inte överklagas.

Kontakt

Kontakt

Elevantagningen

Maria Back

Tfn 023-77 70 29


Frågor om antagning ställs till gymnasieantagningen i Falun

Tfn 023-77 70 30,

E-post antag@dalakf.se


Telefontid under perioden
1 juli – 15 augusti: kl 9-15


Du kan även hitta svar på vanliga frågor på Dalarnas kommunförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På rätt väg?

Ta kontakt med närmaste studie- och yrkes­vägledare på din grundskola. Kontaktuppgifter till våra SYV hittar du här

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund