Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Årskurs 8 testar sig fram

Under veckan har Granbergsskolans 8:or testat olika program på Torsbergsgymnasiet. Även de program de kanske inte skulle valt själva...

Bildbeskrivning

"Oj, vad roligt!"

Fler 8:or har varit på besök tidigare och denna vecka var det eleverna på Granbergsskolans tur att testa olika program på Torsbergs­gymnasiet.

Tanken är att väcka intresse hos elever som, på förhand, kanske inte skulle valt just det programmet.

"Oj, vad roligt!", utbrast en elev som testade program som var hens sjunde val, men var positivt överraskad och ville gärna veta mer.

"Nja, det här är nog inget för mig, men det var kul att testa och det var absolut inte som jag trodde", summerade en annan.

Fördomar och uppfattningar

"Många val baseras på gamla fördomar om olika yrken. Ett industrijobb med CNC-maskiner och robotar är ett helt annat yrke idag än vad det var för 20-30 sedan" tillägger Bertil Lundqvist, rektor för yrkesprogrammen, och menar att det är viktigt för eleverna att själva se vilka möjligheter som finns istället för att enbart lyssna på omgivningens bilder av olika yrken och utbildningar.

Vanligtvis kommer elever från årskurs 9 på studiebesök när det passar samt vid Öppet hus, men då till program eleven redan riktat in sig mot. Genom att redan nu bjuda in 8:orna till organiserade studiebesök över ett par dagar med både program som de väljer själv och program som de blir tilldelade, öppnas nya dörrar. Ett medvetet val från grundskolorna som välkomnas av gymnasiet är att kasta om könsrollerna då många yrkesprogram ofta domineras av ett kön, till exempel Vård- och omsorgsprogrammet kontra Fordonsprogrammet.

"Du kan inte säga att ett progam inte passar dig om du inte testat det", säger Bertil Lundqvist och talar med stolthet om hur yrkeslärarna och eleverna verkligen brinner för att hjälp och visa 8:orna hur just deras gymnasieprogram fungerar.

Valter visar bygg

Valter Sahlin, BA13, är en av byggeleverna som guidar Granbergseleverna och hjälper dem i exakt samma övning som byggettorna på Torsbegsgymnasiet får i sitt första uppdrag. Tummen upp!

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund