Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Delvis distansundervisning

Efter samråd med smittskyddsläkaren fortsätter vi med blandad när- och fjärrundervisning på gymnasieskolorna även nästa vecka.

Bildbeskrivning

Nuläge: 2021-04-21

Från och med vecka 17 kommer vi att stegvis öka andelen närundervisningen för gymnasieelever.

Fler elever på plats, även om vi fortsätter med blandad undervisning för att undvika trängsel och minska eventuell smittspridning.

Beslut om att öka andelen elever på skolorna har tagits i samråd med regionens smittskyddsläkare.Vi har en pågående samhällssmitta av Coronavirus vilket påverkar även vår verksamhet. Vi har haft elever och personal som insjuknat i Covid-19 vid enstaka tillfällen och räknar med att det kommer att inträffa även under resten av vårterminen. Det är smittskyddet som sköter spårning och rådgivning vid smitta men vi hjälper till på de sätt vi kan genom ansvarig chef/rektor i våra olika verksamheter.

Vi arbetar med förebyggande åtgärder på våra skolor genom att endast ha ett mindre antal elever i skolan varje dag på ett sådant sätt att det är möjligt att hålla avstånd. Om det av någon anledning inte är möjligt har vi munskydd.

Vi har tillgång till handsprit och påminner om hur man ska bete sig på bästa sätt för att smitta inte ska spridas.

Glöm inte bort att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom. Påminn varandra om att det är fortsatt viktigt!

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund