Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Distansundervisning

Regeringen har beslutat att gymnasieskolan ska gå över till distansundervisning igen med start på måndag den 7/12.

Bildbeskrivning

Vi ställer om

Regeringen har beslutat att gymnasieskolan ska gå över till distansundervisning igen med start på måndag den 7/12. Vi kommer att ha en planeringsdag i morgon fredag den 4/12 för all personal inom gymnasieskolan. Även om undervisningen ställs in kan prov under fredagen genomföras som planerat. Eleverna kan komma till skolan och hämta sina böcker och annat material. Lunch serveras på fredag den 4/12 och vi återkommer med mer information om hur det blir med skollunchen sedan.

  • APL och lärling ska fortsätta som nu ute på arbetsplatserna
  • Introduktionsprogrammen ska rulla på skolförlagt
  • Gymnasiesärskolan fortsätter också som idag
  • Elever på yrkesprogrammen kommer att ha möjlighet att göra vissa moment i skolan i mindre grupper utifrån behov
  • Även andra praktiska moment kan genomföras i mindre grupper vid behov
  • Prov kan genomföras i mindre grupper
  • Elever i behov av stöd kan få det på plats i skolan

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund