Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Goda gärningar

Vård- och omsorgsprogrammet på Torsbergsgymnasiet startar projektet Goda gärningar för en bättre värld.

Bildbeskrivning

Ett projekt med många vinnare

Vård- och omsorgsprogrammet startar projektet "Goda gärningar" där drygt 40 elever deltar.

Flertalet studier visar att om man kopplar ihop teoretisk kunskap med praktisk handling så ökar både kunskapsmängden och förståelsen av vad man lärt sig. När man helt enkelt förstår vad man gör och får göra det praktiskt fäster kunskapen bättre.

Projektet går ut på att eleverna ska få planera, utföra och utvärdera "Goda Gärningar" när de är gör sin APL på kommunala boenden i Bollnäs och Ovanåker i fem veckor under hösten.

Exempel på ”Goda gärningar” kan vara: 

  • läsecirkel (elev och brukare läser en bok eller liknande och diskuterar därefter vad de läst),
  • promenadcirkel (upprepade promenader under en längre tid)

En aktivitet ska vara av intresse för brukaren med tanke på mänskliga rättigheterna att alla är födda fria och lika i värde och rättigheter.

I vård- och omsorgsutbildningen ingår kurser där eleverna ska lära sig att kommunicera, bemöta, iaktta, föreslå förändring­sarbeten, planera aktiviteter och utvärdera aktiviteter som är utförda (Skolverket, 2011) samt att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (2010:800).

Musikhjälpen

Musikhjälpen är ett årligt återkommande insamlingsevent på
SVT och SR som i år har fokus på Radiohjälpen och "Barn i krig har rätt att gå i skolan". Musikhjälpen samlar under en vecka i december in pengar genom att människor skänker pengar via olika insamlingar eller genom att man önskar musik.

Elevernas ”Goda gärningar” blir bidraget till Musikhjälpen 2016, samt att visa att små insatser kan leda till stora förändringar. Att en läsecirkel på elevernas APL eller en promenad och samtal med en medmänniska under två veckor till slut resulterar i försök att alla människors lika värde och rättigheter upprätthålls.

För att få ihop ekonomiska resurser till detta utmanas arbetsgivare i området att ställa upp och skänka "Goda
gärningskapital".

När Musikhjälpen 2016 går mot sitt slut summeras våra "Goda gärningar" och skänker tillsammans med er en förhoppningsvis stor summa pengar till Musikhjälpen - för att barn i krig har rätt att gå i skolan!

 

Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta Hillevi och Ulrika!

Vård- och omsorgsprogrammet

Ulrika Lövgren

Tfn 010-454 13 23

Mobil 073-024 76 71

 

Hillevi Sjöberg

Tfn 010-454 13 22

Mobil 073-034 91 56

 

Goda gärningar

Utförligare information om projektet God gärningar Pdf, 123.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund