Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Industritekniska programmet samlokaliseras

Förbundsdirektionen har beslutat att samlokalisera Industriprogrammen till Torsbergsgymnasiet från och med ht 2019.

Bildbeskrivning

Samlokalisering av Industritekniska programmet

Industritekniska programmet har haft svårt att fylla sina platser men 2018 fylldes IN på Torsbergsgymnasiet med behöriga elever. På Staffangymnasiet antogs endast fem behöriga elever.

En flytt av programmet till Bollnäs förväntas fylla platserna med behöriga elever framgent. På lite längre sikt hoppas vi kunna öka intaget vid behov.

Kompetens finns och personal kommer att få flytta över till
Bollnäs. Viss bemanning ska kvarstå i Söderhamn för att hantera industrilärlingarna där. 

Eleverna går ut som lärlingar i åk 3, i vissa fall redan i åk 2. Lärlingsplatserna kommer fortsatt att erbjudas både i Söderhamn och Bollnäs och även andra orter är möjliga. Den skolförlagda undervisningen kommer att ske i Bollnäs men under en övergångstid för nuvarande elever även i
Söderhamn.

Planeringen för nuvarande elever på Staffangymnasiet är att
nuvarande nio elever inkl IM-elever i åk 1 kommer att gå ut som lärlingar redan i åk 2 och läsa gymnasiegemensamma ämnen på Staffangymnasiet. Blivande åk 3 kommer att gå ut som lärlingar enligt nuvarande upplägg och även de läsa sina
gymnasiegemensamma ämnen på Staffangymnasiet.

Den samverkan som finns idag mellan gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan på Torsbergsgymnasiet kommer att fortsätta.

Torsbergsgymnasiet har ett fungerande industriprogram som
kommer att kompletteras med den bästa utrustningen från Staffangymnasiet. På sikt finns behov av att investera i lokalerna i Torsbergsgymnasiets teknikhus.

Kontakt

Kontakt

Nordanstigs gymnasium

Södra vägen 8
829 50  Bergsjö

Tfn 010-454 11 30

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Verksamhetschef

Åsa Unger

Tfn 010-454 10 12

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund