Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Jag är du

Idag har elever och lärare från Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet deltagit i en konferens om kultur, religion och flyktingskap på Kulturhuset i Bollnäs

Bildbeskrivning

Konferens kultur, religion och flyktingskap

Elever och lärare från länets gymnasieskolor bjöds in för att delta under dagen. Innehållet i konferensen kan knytas an till gymnasieskolans kursplaner i historia, samhällskunskap och religionskunskap. Föreläsningarna och seminarierna förmedlade både konkret faktakunskap kring frågor som rör religion, integration, flyktingskap, men också kunskap kring hur religion som samtida fenomen kan förstås.

Så här såg dagen ut

 • Inledning av moderator Ametist Azordegan, musikjournalist och programledare på Sveriges Radio.
 • Gemensam föreläsning: ”Islam, kristendom och sekularisering”. David Thurfjell, religionshistoriker vid Södertörns högskola.
 • Efter det inledande passet delas konferensdeltagarna
  in i två grupper, varav den ena lyssnar till ytterligare
  föreläsning och den andra deltar i ett valbart
  seminarium. Efter lunch växlar grupperna.
 • Föreläsning: Att vara flykting förr och nu, här och där.
  Historiska och geografiska perspektiv”. Kristina Wicksell, skribent, debattör, aktivist och föreläsare i jämställdhet och antirasism.
 • Valbara parallellseminarier om relaterade ämnen.
 • Gemensam avslutning: Erik Lundin och Ametist
  Azordegan.

Ametist Azordegan - musikjournalist och programledare på Sveriges Radio

Erik Lundin - rappare och grammisvinnare för årets hiphop/soul och årets textförfattare 2016

David Thurfjell - religionshistoriker vid Södertörns högskola

Kristina Wicksell - skribent, debattör, aktivist och föreläsare i jämställdhet och antirasism.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Hälsinglands museum

Maria Lindqvist

Tfn 070-329 73 91,

Länsstyrelsen Gävleborg,

Pernilla Bylund

Tfn 010-225 14 69,

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund