Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Kill skills och Girl power!

IB-programmet på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs jobbar målmedvetet med tjejer och killar. Tjejerna ska ges förutsättningar för att arbeta med sin självkänsla, killarna få mer struktur och disciplin för sina studier.

Bildbeskrivning

Kill- och tjejgrupper

Det man vet är att killar i allmänhet får lägre betyg än tjejerna och att tjejerna behöver stärkas i sin självbild och bli mer självständiga. Det är mot den bakgrunden som IB på Torsbergs­gymnasiet skapat kill- och tjejgrupper inom programmet.

Bra arbetssätt

Killarna träffar regelbundet manliga lärare för studieteknik och planering. Man diskuterar också vikten av mat och sömn, träning och tid framför datorn. Särskilda aktiviteter ingår också och de leds och planeras av läraren. Det kan bland annat vara
sport­­aktiviteter och musik.

Tjejerna träffas lika ofta med kvinnliga kuratorer som arbetar med självkänsla och avslappning, motion samt yoga bland
annat.

- Vi ser att det här arbetssättet gynnar våra elever och ger resultat, säger IB-koordinator Margaretta Eriksson på Torsbergsgymnasiet.

Grupp tjejer IB

Open Door

Inom IB-programmet ska också arbetslaget besöka tre undervisningstillfällen för att studera hur man behandlar tjejer och killar i klassrumssituationer; allt i syfte att stärka killarnas studiemotivation och tjejernas självkänsla.

- Det här gör vi för att vi bryr oss om våra elever, deras studier och deras resultat, framhåller Margaretta Eriksson, IB-koordinator vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

IB-koordinator

Margaretta Eriksson

Tfn 010-454 12 21

Mobil 073-270 40 04

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund