Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Skolinspektionens granskning

I Skolinspektionens beslut och rapport från besöket vid Staffangymnasiets IM-språk i maj finns både ris och ros.

Bildbeskrivning

Stora utmaningar

Skolinspektionen gjorde ett besök på Staffangymnasiet 10-12 maj för att genomföra en kvalitetsgranskning på IM-språk (introduktionsprogrammet). De goda sidorna tar vi med oss, och de mindre bra utvecklar vi till det bättre.

I Hela Hälsinglands artikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framhävs kvalitetsbrister på bland annat information, studieplaner, kontakten med elevhälsan.

Lars Nilsson, rektor för Staffangymnasiets IM-program framhåller med stolthet det han tycker är viktigast i Skolinspektionens beslut: 

"Framför allt att vår utbildning är flexibelt utformad och anpassad efter elevernas skiftande förkunskaper och utbildningsbehov när det gäller studietakt, omfattning och innehåll."

Utvecklingsområden

Vad det gäller studievägledning har Staffangymnasiet satsat på de äldre eleverna som är närmare vidare studier eller arbetslivet.

"Här behövs det kanske en resursförstärkning?" funderar Lars. Idag har Staffangymnasiet en 0,8-tjänst studie- och yrkesvägledare och IM-programmet växer i rekordfart.

"Vi behöver även utveckla arbetet med elevernas studieplaner" fortsätter Lars och ser det som ett utvecklingsområde under hösten. Dock utan Lars som strax återgår till sin pension.

Följt rekommendationer

När det gäller elevhälsan har skolsköterskorna följt rekommendationerna från Region Gävleborg och Folkhälsomyndigheten att omprioritera på grund av det stora antal nyanlända under läsåret 15/16. Det finns alla förutsättningar att återgå till mer normal skolhälsovård med hälsosamtal och allt därtill under nästa läsår. Dessutom pågår rekrytering av skolsköterskor som innebär en utökning av resursen.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund