Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Skolstart Staffangymnasiet

Skolstarten närmar sig! Vi inleder höstterminen 17 augusti för årskurs 1. Vi välkomnar tillbaka våra "gamla" elever (årskurs 2 och 3) 18 augusti. Se tider för respektive program och förhållningsregler för att undvika smittspridning:

Bildbeskrivning

Höstterminen 2020

Måndag 17 augusti välkomnar vi åk 1:

Tid

Klass

Sal

8.00

BA och FT

Aulan

8.00

IM

sal 207

8.45

EK och SA

Aulan

8.45

HA, HT, BF, RL

sal 207

9.30

EE och VO

Aulan

10.15

NA och TE

Aulan

 

Tisdag 18 augusti välkomnar vi åter åk2 och åk3:

Tid

Klass

Sal

8.00

IM

Aulan


EK19

A206


FT19

Flygstaden


ES19

D115
8.45

SA19

B315


BA19

Flygstaden


BA18

Flygstaden
9.30

NA19

C220


FT18

Flygstaden


EE19

D203
10.15

ES18

D124


Lär18

D104


EE18

D214
11.00

TE18

C121


Lär19

D104


SA18

B315
13.00

NA18

C320


VO19

D101


IN18

Flygstaden
13.40

TE19

C121


EK18

A206


VO18

D104

 

Varmt välkomna önskar all personal på Staffangymnasiet!

Undvik smittspridning:

Högertrafik!

Skolans korridorer och trappor har till stor del markerats med tejp på golvet. Tejpen ska fördela eleverna till att gå ”högertrafik".

Expeditionen!

Elever som behöver gå hem under skoldagen får be sina vårdnadshavare att ringa exp för anmälan (alt myndiga elever ringer själva). Man går alltså inte till exp för att anmäla sig.

Matsal!

Våra elever äter själva i matsalen (inga elever från Norrtull). Mat tas i fyra köer, plexiglas skyddar buffén. Markeringar på golvet för distans.

Övrig information:

Frånvaro: Alla lektioner där eleven inte är på plats i klassrummet registreras som frånvaro. Alltså viktigt att anmäla frånvaro även om man som elev deltar i undervisningen på distans.

Om du som elev är hemma med symptom, men pigg nog att delta i undervisning: Planering av det sker i samråd med ansvarig lärare.

Övrigt:

I rådande läge kan förändringar komma att ske snabbt. Det är VIKTIGT att du som elev håller koll på information från skolledningen i Teams/Elevportalen och i ditt mentorsteam tätt och regelbundet.

För att minimera samling av större grupper elever i korridorerna kommer vi att ha klassrummen upplåsta i möjligaste mån så att flödet in blir smidigt.


Var rädd om dig och varandra!

/Ann-Charlotte & Fredrik

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund