Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Studenten 2021

I år tar våra avgångselever studenten fredag 11 juni. Så här går det till: LIVE-LÄNK HÄR!

Bildbeskrivning

Fredag 11 juni 2021

Klass/tid


Cafeterian

Aulan

Utspring

BA

8.00

8.15

9.00

BF

9.00

9.15

10.00

EK/SA

10.00

10.15

11.00

ES

11.00

11.15

12.00

FT

12.00

12.15

13.00

IB

13.00

13.15

14.00

IN/RL

14.00

14.15

15.00

VO

15.00

15.15

16.00
 

8 klasser fördelas med en timmes mellanrum. Varje klass följer samma schema:

  • Träff i cafeterian med mentorer och lärare, lättare förtäring
  • I aulan program under ledning av mentorer och rektorer, utdelning av stipendier.
  • Utspring från aulan, som livesänds.

I skolan är allt planerat för att vi skall hålla avstånd till varandra.

Drive-in för anhöriga

För anhöriga gäller infart med bil på stora parkeringen, alla stannar vid sina bilar och hämtar sedan upp respektive elev efter utspring.

Vi vill poängtera att klasserna inte kommer att gå till fots vidare mot centrum efter utspringet.

Värdar släpper på och lotsar bilar genom skolområdet, för omedelbar utfart mot Alirgatan och hemfärd. En bil per elev gäller.

Alltså sker ingen folksamling alls vid utspring, eventuella övriga åskådare kommer att avvisas från skolområdet och hänvisas till att följa livesändningen via hemsidan/sociala medier.

Studentsittning 2 och 3 juni

I år blir det ingen bal, istället blir det en studentsittning på Scandic med mat och dryck. Arrangörer av studentsittningen är studentkommittén.

Studentsittningen är uppdelad på två datum för att kunna följa aktuella restriktioner.

  • 2 juni: BA, IN, IB, RL och VO
  • 3 juni: FT, EK, ES, SA och BF

Ankomst till Scandic klassvis mellan 14:00 och 14:45 båda dagarna.

Bokningar hos Ida Persson ES18 senast 24 maj.
Kostnad 650 kr

Vi följer de rekommendationer som berörda myndigheter föreslår, och därför reserverar vi oss mot eventuella förändringar om smittskyddsläget förändras.

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund