Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Uppleva länder och kulturer

Samhällsvetenskaps- och Ekonomi­programmet på Torsbergsgymnasiet reser långt och exotiskt!

Bildbeskrivning

Elever, lärare och lokala guiden under den förberedande resan vid skolan Ngarenaro Secondary School i Arusha. Tanzania januari 2017.

Utvecklande resa

Varje höst gör en grupp förväntansfulla elever från Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet en långväga resa för att uppfylla sitt examensmål. Tillsammans med några lärare får de uppleva hur ett helt annat samhälle fungerar i allt från skola och kommunikationer till miljötänk och genus­perspektiv.

- Eleverna lär sig om skillnader och likheter så förutfattade idéer bryts, säger Johan Rytters som de senaste fyra åren gjort långresor tillsammans med eleverna på Torsbergsgymnasiet.

Alla elever på SA och EK får åka på resa under sista läsåret. Några åker på längre resor till mer exotiska resmål på andra
kontinenter medan andra upplever länder i Europa. Eleverna får söka till den resa de vill följa med på. Även lärarna får i sin tur göra sin ansökning i arbetslaget. De lärare som åker på långresan i år är Erika Persson, Johan Rytters och Remy Ng med
sammanlagt mer än nio längre resor i bagaget.

- Vi lärare som reser lägger ner mycket tid och energi på
förberedelser, säger Johan och syftar på ansökningar om projektpengar, pedagogisk planering, visum och logistik.

- Men det är värt allt när du får se hur elevernas insikter
och ambitioner påverkas, tillägger Remy

Tanzania

Årets långresa går till Tanzania och staden Arusha inte långt ifrån Kilimanjaro. För 12-13 elever byts novembermörkret ut mot två veckor i ett främmande land. Tanzania är ett resmål som planeras att besökas tre år i följd, innan det måste bytas, enligt regelverket från EU-projektet som betalar hälften av kostnaderna. De senaste resorna har gått till Kenya, grann­landet i norr. Nytt land betyder nya förutsättningar, men
Torsbergsgymnasiet har turen att kunna använda samma partner/reseledare från Kenya som har goda kontakter i båda länderna. Den lokala kontakten är avgörande för både logistik,
säkerhet och för att finna den bäst lämpade skolan för elevutbyte.

I januari åkte Erika, Remy och Johan ner till Tanzania för
att lära känna värdskolan och omgivningarna. Skolan i landet strax söder om ekvatorn är mycket annorlunda pedagogiskt sett jämfört med Sverige. De har större elevgrupper, skoluniform,
hårda disciplinära regler och inga specialiserade program.

- Läraren skriver på svarta tavlan och eleverna antecknar allt noga, säger Remy. Eleverna har nästan inget studie­material, utan undervisningen bygger till stor del på vad eleverna skriver i sina anteckningsböcker.

All undervisning sker på engelska och många elever i Tanzania har det jobbigt i början då förkunskaperna i språket varierar kraftigt när de börjar Secondary school då de tidigare skolåren genomförts på Swahili.

Innan själva resan kommer Torsbergsgymnasiet och värdskolan
i Arusha att jobba tillsammans via Skype och mejl inom projektet.

Första flygresan

För några elever kan resan vara första gången utomlands, första gången utanför Europa eller första flygresan någonsin. På skolan förbereder eleverna sig inför detta projekt redan från årskurs 1 i sina vanliga ämnen som engelska, geografi, samhälle, men även inom kurser som internationella relationer samt etnicitet och kulturmöten. Teorin från skolans lektioner möter verkligheten när förberedda elever upplever andra kulturer och kan ta del av samhällsfrågor och upplevelser på ett klokt sätt. Elever som gjort långresor delar efter resan med sig av erfarenheter och kunskaper till såväl övriga elever på andra programmet som lärare på skolan genom föreläsningar och presentationer. Utbyteseleverna från Tanzania kommer preliminärt till Sverige vecka 11, 2018.

SA i Kenya 2015

SA elever på besök hemma hos en av kontakteleverna. Dennes familj tog emot och bjöd på lunch. Kenya ht 2015.

Eleverna utvecklas

Förutfattade meningar om hur länder är och fungerar kastas
bort när svenska och tanzaniska elever träffas och utbyter erfarenheter med varandra. Resenärerna bor endera på enkelt hotell eller hemma hos elever/familjer för att vara jämlika under besöket. Att vara jämlika med sina värdar är en viktig aspekt inom hållbar utveckling som Johan brinner lite extra för.

- Vi bjuds in till hem som visar stor gästfrihet och det skapar en värme mellan nya människor, berättar Johan som ett av de bästa minnena från hans tidigare resor.

Resan blir en stor morot för eleverna som utvecklas både före och speciellt under och efter resan. De tar till sig av olika situationer och utmaningar de kan ställas inför i framtiden. Tidigare resenärer berättar att de gärna skulle gå programmet igen och att det är det bästa de gjort på 3 år. Ett fint betyg!

- Himmelspelet över Victoriasjön vi upplevde tillsammans var
som en fantastik akvarellmålning, sammanfattar Remy och tänker tillbaka på den magiska solnedgången.

 

Resan till och utbytet med Tanzania är ett EU-projekt som Torsbergs­gymnasiet sökt via Universitets- och högskolerådet. Projektet dokumenteras och rapporteras till EU och UHR.

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund