Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Vad är ett programråd?

För att utveckla våra yrkesprogram inom gymnasieskolan har vi program­råd och träffar näringslivet för att lyssna in behov och förändringar.

Programråd

Yrkesprogrammen bjuder in

Gymnasieskolornas yrkesprogram håller programråd varje termin där vi bjuder in näringslivet. Från skolorna deltar rektorer och lärare, eventuellt ansvarig SYV, samt en av förbundsdirektionens ordinarie ledamöter. Även fackliga representanter och så kallade paraply­organisationer från respektive bransch är välkomna.

Rektor och lärare berättar om programmet; så som antal elever, resultat och om framtida satsningar som är på gång.

Näringslivet och organisationerna informerar om nuläget och framtiden vad gäller kompetensförsörjning och utveckling.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en viktigt del för eleverna som går yrkesprogram. I programrådet lyfts de aktuella förutsättningarna upp. Vad är bra och vad kan vi göra bättre?

Staffangymnasiets och Torsbergsgymnasiets yrkesprogram har jobbat lite olika med sina programråd. Gemensamt är att Industritekniska programmet och Vård- och omsorgs­programmet har sina programråd i Teknikcollege respektive Vård- och omsorgscollege.

Fordons- och transportprogrammet, Staffangymnasiet

Vi blev inbjudna att delta programrådet för FT-programmet på Staffangymnasiet. Rektor för programmet, Fredrik Lindkvist, och några av programmets lärare berättade om utbildningen, elevstatistik, generellt om körprovsresultat och om ett förbättrat arbetssätt som ska gynna elevernas lärande.

Lokala och regionala aktörer inom åkeribranschen berättade om läget på arbetsmarknaden och om det stora behovet av utbildad personal som finns inom yrket. En representant från TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) redogjorde statistik och om marknadsföringsinsatser som ska locka fler ungdomar till både programmet och yrket.

I detta programråd deltog även Jonny Engström, förbundets verksamhetschef för vuxenutbildning, för att lyssna och berätta lite om behovet och möjligheten att utbilda vuxna inom transportbranschen. Politiker som tillhör Fordons- och transportprogrammets programråd är Mattias Åhlund, tillika förbundsdirektionenes ordförande.

- Mycket viktigt och bra av åkeribranschen att delta här, de tillför mycket kunskap, konstaterar Mattias Åhlund.

Programrådet avslutades med en rundvandring i den nya och uppfräschade fordonshallen

Bildbeskrivning

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Vill du också deltaga?

Kan ditt företag eller din organisation bidra till att elevernas utbildning passar arbetsmarknaden ännu bättre är du varmt välkommen att höra av dig till respektive yrkes­program.

Kontaktuppgifter till rektor och programsamordnare hittar du under respektive skolas program:

Staffangymnasiet

Torsbergsgymnasiet

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund