Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Viktig föreläsning

Elever på Staffangymnasiet fick under måndagen en ­föreläsning om heders­relaterat våld. "Målet är att våra elever ska känna sig trygga" säger rektor Gunilla Nauwerck Stefansson.

Bildbeskrivning

Mänskliga rättigheter och trygghet

I höstas fick förbundets lärare en utbildning i ämnet heders­relaterat våld, och nu under måndagen var det elevernas tur. En stor skara elever från några av Staffangymnasiets program fick chansen att lyssna till Sara Mohammed från GAPF - riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

Konceptet att både elever och personal får kunskap om
hedersrelaterat våld samt barn- och tvångsäktenskap gör det inte bara lättare att upptäcka signaler om missförhållanden. Ungdomarna blir även upplysta om sina männskliga rättigheter och känner sig starka nog att våga berätta om sin situation. 

- Målet är att våra elever ska känna sig trygga, säger rektor Gunilla Nauwerck Stefansson som tycker att kunskap om ämnet och kännedom om att det förekommer är hänger ihop.

Alla kanske inte vet att det som händer är fel, om det varit en del av uppväxten eller i vardagen och aldrig påpekats som något dåligt.

- Viktigt att få eleverna att känna tryggheten och få modet
att berätta om de blir eller blivit utsatta, summerar Gunilla Nauwerck Stefansson.

Sara Mohammed

"Finns inte här..."

Lotta Nolemo-Lundgren, lärare på IM-programmet, sammanfattar problematiken och vikten av kunskap inom området:

- Vi är naiva och tror att det inte finns här hos oss – men det
gör det. Viktigt att ha kunskapen och att kunna känna att det ej är rasistiskt att påpeka när mänskliga rättigheter inte följs, eftersom vi vill alla våra elever väl.

- Därför är det bra med information och kunskap så både personal och elever blir upplysta och har en bra grund att stå på, avslutar Lotta Nolemo-Lundgren.

Även biblioteket på Staffangymnasiet uppmärksammar till exempel Fadimedagarna med ett speciellt bokbord om vad hedersrelaterat våld betyder.

Avslutning

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund