Hälsinglands Utbildningsförbund

Kost och matsedel

Här är veckans matsedel som levereras av kostenheten i Söderhamns kommun.

Staffangymnasiet

Specialkost

Nu kan vårdnadshavare och elever som fyllt 18 år att kunna ansöka om specialkost och anpassad kost via en e-tjänst.

En ny ansökan om specialkost och anpassad kost görs inför varje nytt läsår. När som helst under läsåret kan ändringar göras om behov av specialkost eller anpassad kost ändras eller uppstår.

Att ansöka via e-tjänsten ställer krav på inloggning via Bank-ID. Saknar du Bank-ID finns en blankett att fylla i.

Kontakt

Kontakt

Kostchef
Söderhamns kommun

Karin Johansson

Tfn 0270-750 24

Frågor om specialkost

E-post kostavdelningen

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund