Hälsinglands Utbildningsförbund

Elevhälsan Staffangymnasiet

Staffangymnasiets elevhälsa arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Vårt elevhälsoteam består av kurator, skol­sköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan

Välkommen

Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss på
elevhälsan. På Staffangymnasiet har du möjlighet till stöd, rådgivning och samtal hos vår kurator och skolsköterska. Kurator och skolsköterska har tystnadsplikt.

Kurator

Kuratorn kan ge dig som elev stöd för att nå målen och klara
din skolgång. Du kan få råd och stöd i personliga och sociala
angelägenheter. Det kan till exempel handla om stress, kamratrelationer, skoltrötthet, hemkonflikter eller att du helt enkelt inte må bra.

Du kan vända dig till kuratorn själv eller via din mentor,
lärare eller föräldrar.

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning, enklare sjukvård
och hänvisar dig vidare vid behov.

Under årskurs 1 erbjuder vi alla elever ett hälsosamtal.

Specialpedagog

Specialpedagogen kan ge dig stöd, tips och strategier för
att klara dina studier. Det kan handla om studieteknik, träffar för att strukturera dina studier och rutiner med mera

Specialpedagogen samarbetar med dina lärare för att du ska
få bästa förutsättningarna i klassrummet.

Du kan vända dig till specialpedagogen själv eller via din
mentor eller lärare.

Skolpsykolog och Skolläkare

Tar skolan stöd av vid behov.

Kontakt

Kontakt

Skolsköterskor

Susanne Blanck

Tfn 010-454 12 89

Mobil 073-027 14 70

Yrkesprogram

Marie "Mia" Grönning

Tfn 010-454 12 95

Mobil 073-039 42 19

Högskoleförberedande program

Kurator 

Elin Zetterlund

Tfn 010-454 11 90

Mobil 073-038 72 76

Specialpedagog

Carina Bergman

Tfn 010-454 10 23

Mobil 073-805 12 49

Yrkesprogram


Ruth Lonz

Tfn 010-454 10 18

Mobil 073-072 59 56  

Högskoleförberedande program

  Per Färnstrand

  Tfn 010-454 10 53

  Mobil 070-384 63 59

  Introduktionsprogram

Studie- och yrkesvägledare

Anders Englund

Tfn 010 454 12 91

Mobil 072-228 25 83


Yrkesprogram + introduktionsprogram

Maha Persson

Högskole­förberedande

program

Tfn 010-454 12 85

Mobil 070-241 93 86

Högskoleförberedande + introduktionsprogram språk

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund