Hälsinglands Utbildningsförbund

Skolledningen

Staffangymnasiet i Söderhamn är indelat i två rektors­områden. Varje rektorsområde leds av en rektor som ansvarar för sina program.

Rektorsområde

Ro6 - Ann-Charlotte Låks högskoleförberedande program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

 • Introduktionsprogram


Ro7 - Fredrik Lindkvist yrkesprogram:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handel- och administrationsprogrammet
 • Hotell- och turism programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakt

Kontakt

Rektor

Ann-Charlotte Låks

Tfn 010-454 13 12

Mobil 070-617 57 16

Rektor

Fredrik Lindkvist

Tfn 010-454 13 13

Mobil 073-270 84 78

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund