Hälsinglands Utbildningsförbund

Elevkåren

Vår vision är att alla skolans elever ska vara aktiva medlemmar i elevkåren och tillsammans skapa en trivsam skolgång för alla elever.

Trivsel och medbestämmande

Staffangymnasiets elevkår finns på skolan för att underlätta din vardag som elev och för att öka trivseln på och utanför skolan.

Eleverna vid Staffangymnasiet representeras av elevkåren som består av representanter valda av klassrådet i respektive klass.

I elevkåren bildas en elevkårsstyrelse med sju ledamöter. Elevkåren har en viktig roll för elevernas medbestämmande i skolan.

Kontakta oss

Har du förslag eller idéer som du vill att elevkåren genomför? Kontakta oss i styrelsen! Vi älskar att höra dina åsikter och idéer.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund