Hälsinglands Utbildningsförbund

Ahlquistska Stipendiet

Unik möjlighet för språkstudier eller praktik i Schweiz!

Generöst stipendium endast på Staffangymnasiet

Vid Staffangymnasiet finns ett mycket generöst stipendium — Ahlquistska stipendiet. Detta riktar sig till elever som är födda i Söderhamn och som studerar i åk 2, oavsett program, på Staffangymnasiet.

Stipendiet möjliggör 3 veckors vistelse med språkstudier i franska, tyska eller italienska, alternativt praktik i Schweiz. Dessa genomförs under sommaruppehållet mellan åk 2 och 3. Stipendiet täcker alla kostnader och ger också utrymme för studiebesök i samband med vistelsen i Schweiz.

Hur gör jag för att söka stipendiet?

I början av vårterminen får alla elever i årskurs två information om stipendiet. Därefter uppmanas ni att söka genom att fylla i en ansökningsblankett som lämnas in på expeditionen före ett visst datum i februari.

Hur uppkom stipendiet?

Ahlquistska stipendiet inrättades 1958 genom att tandläkaren Per Ahlquist i sitt testamente önskade inrätta en stipendiefond för studerande vid Söderhamns läroverk, nuvarande Staffangymnasiet.

Kontakt

Kontakt

Praktisk info

Lena Persson

Tfn 010-454 12 69

Rektor

Ann-Charlotte Låks

Tfn 010-454 13 12

Mobil 070-617 57 16

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund