Hälsinglands Utbildningsförbund

Näringsliv och föreningar

Arbetsplatsförlagd utbildning och lärlings­utbildningar hjälper och utvecklar både elever och näringslivet.

Samarbete med engagerade och drivna entreprenörer och idrottsledare

Staffangymnasiet samverkar med det lokala näringslivet och föreningslivet. Detta medför att vi erbjuder utbildningar som håller hög kvalitet, är aktuella och med en naturlig koppling till livet utanför skolan.

Samarbetet med engagerade och drivna entreprenörer och idrottsledare gör det möjligt för Staffangymnasiet att erbjuda så hög kvalitet som skolan håller.

Detta ser vi som en framgångsfaktor för våra elevers utbildning.  

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

APL är en förkortning på Arbetsplatsförlagt lärande. Med det menas att våra elever får utbildning på en arbetsplats utanför skolan med hjälp av en handledare.

Eleverna får ingen lön och följer oftast sin handledares arbetstider.
På yrkesprogrammen ska APL:n omfatta minst 15 veckor.

Programmen på Staffangymnasiet som omfattas av APL är:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Hotell- och turismprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Känner du att din verksamhet skulle kunna ta emot en eller flera elever under arbetplatsförlagt lärande är du välkommen att ta kontakt med rektor för yrkesprogrammet. Att ta emot en elev kan komma att berika er verksamhet.

Lärlingsutbildning

Är du företagare och intresserad av att vara delaktig i utbildning av framtida arbetskraft?

Lärlingsutbildning på gymnasienivå är ett samarbete mellan skola och arbetsliv där eleven får möjlighet till en yrkesutbildning på ett företag i kombination med studier på skolan. Utbildningen planeras individuellt utifrån varje elev, arbetsplats och eventuella branschkrav.

Minst halva utbildningstiden under de tre gymnasieåren är förlagd till ett eller flera företag. Eleven läser gymnasie­gemensamma ämnen och vissa yrkesämnen på skolan.

På utbildningsplatsen/företaget har eleven en utsedd handledare som tillsammans med läraren har en viktig roll i elevens utbildning. Det finns inget anställningsförhållande under lärlingsutbildningen, utan eleven är gymnasieelev vid Staffangymnasiet.

  • Avtal skrivs mellan skola och arbetsplats som reglerar samarbete, roller och ansvar mellan skola och företag
  • Utbildningskontrakt skriv mellan elev, lärare och handledare som talar om vilket arbete och ansvar var och en har.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Expeditionen

Öppettider

07.30 - 12.00

13.00 - 16.00

Våra dörrar är låsta.
Ring för besök:

Tfn 010- 454 11 20.

Ringklocka finns vid dörr nr. 3.


Avvikande öppettider
Avvikande öppettider under lov

kl. 10.00 – 11.00

Rektor

Fredrik Lindkvist

Tfn 010-454 13 13

Mobil 073-270 84 78

Rektor

Ann-Charlotte Låks

Tfn 010-454 13 12

Mobil 070-617 57 16

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund