Hälsinglands Utbildningsförbund

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna på Staffangymnasiet finns som stöd vid kurs- och studieval och vägledning inför fortsatta studier och yrkesval. De är också ett stöd för dig så att du får en bra studiesituation.

Staffangymnasiet

Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna för

 • att planera dina studier om du har några problem med dina studier
 • om du har funderingar på att byta program
 • om du vill veta mer om ett speciellt yrke eller utbildning

Enskilt samtal

Boka tid hos din studie- och yrkesvägledare via e-post eller telefon om du vill komma på enskilt samtal.

Anders Englund, tfn 010-454 12 91

 • BA Bygg- och anläggningsprogrammet
 • BF Barn- och fritidsprogrammet
 • EE El- och energiprogrammet
 • FS Försäljning- och serviceprogrammet
 • FT Fordon- och transportprogrammet​
 • HT Hotell- och turismprogrammet
 • HV Hantverksprogrammet
 • NB Naturbruksprogrammet
 • RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VO Vård- och omsorgsprogrammet


Maha Persson, tfn 010-454 12 85

 • EK Ekonomiprogrammet
 • IM Introduktionsprogrammet
 • NA Naturvetenskapsprogrammet
 • SA Samhällsvetenskapsprogrammet
 • TE Teknikprogrammet

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund