Hälsinglands Utbildningsförbund

Vi hjälper varandra att undvika smittspridning

Nedan följer information om de anpassningar och åtgärder Staffangymnasiet vidtagit för att följa rådande rekommendationer och minimera smittrisker.

Tre steg

En plan med tre steg, där det som införs nu är steg 1, vid ”viss ökning” av smittspridningen:


Steg 1 innebär inga specifika restriktioner för skolan, men det är en signal om att man ser en oroande ökning. Framför allt uppmanas ovaccinerade att vaccinera sig, eftersom det är det bästa skyddet mot såväl sjukdom som smittspridning. Ovaccinerade rekommenderas fortfarande att hålla avstånd, särskilt till personer i riskgrupp och över 70 år.

I och med ökningen vill vi påminna om att var och en har ett ansvar att motverka smittspridning, och om vikten av att följa de allmänna rekommendationerna:

  • Har du symptom som kan vara Covid-19, stanna hemma och testa dig
  • Håll avstånd till andra när det är möjligt
  • Hosta och nys i armvecket
  • Tvätta händerna ofta
  • Har någon i din familj Covid-19 ska du vara hemma 7 dagar
  • Har du tagit ett snabbtest p.g.a. symtom ska du även boka provtagning via sjukvården då ett negativt provsvar kan visa fel, och ett positivt provsvar behöver registreras hos sjukvården för att ha koll på smittspridning, smittspårning eller eventuell klustersmitta


Steg 2 i regeringens plan införs vid en ”väsentligt ökad” smittspridning, och för skolan innebär det att alla större samlingar förbjuds.


Steg 3 kommer vid en ”mycket hög” smittspridning, och då införs fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan. Vi vet ju att det bästa är att undervisningen är på plats och att skolan är så vanlig som möjligt, så vi behöver alla göra allt vi kan för att minska spridningen.

 

Undvik smittspridning:

Högertrafik!

Skolans korridorer och trappor har till stor del markerats med tejp på golvet. Tejpen ska fördela eleverna till att gå ”högertrafik".

Expeditionen!

Elever som behöver gå hem under skoldagen får be sina vårdnadshavare att ringa exp för anmälan (alt myndiga elever ringer själva). Man går alltså inte till exp för att anmäla sig.

Matsal!

Våra elever äter själva i matsalen (inga elever från Norrtull). Mat tas i fyra köer, plexiglas skyddar buffén. Markeringar på golvet för distans.

Övrig information:

Frånvaro: Alla lektioner där eleven inte är på plats i klassrummet registreras som frånvaro. Alltså viktigt att anmäla frånvaro även om man som elev deltar i undervisningen på distans.

Om du som elev är hemma med symptom, men pigg nog att delta i undervisning: Planering av det sker i samråd med ansvarig lärare.

Övrigt:

I rådande läge kan förändringar komma att ske snabbt. Det är VIKTIGT att du som elev håller koll på information från skolledningen i Teams/Elevportalen och i ditt mentorsteam tätt och regelbundet.

För att minimera samling av större grupper elever i korridorerna kommer vi att ha klassrummen upplåsta i möjligaste mån så att flödet in blir smidigt.


Var rädd om dig och varandra!

/Ann-Charlotte & Fredrik

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund