Hälsinglands Utbildningsförbund

Vi hjälper varandra att undvika smittspridning

Nedan följer information om de anpassningar och åtgärder Staffangymnasiet vidtagit för att följa rådande rekommendationer och minimera smittrisker.

Undvik smittspridning:

Högertrafik!

Skolans korridorer och trappor har till stor del markerats med tejp på golvet. Tejpen ska fördela eleverna till att gå ”högertrafik".

Cafeterian!

Möbleringen har anpassats för social distans. Stolar och bord ska inte flyttas.

Vid disken finns markeringar där en person/markering får stå.

Plexiglas sätts upp vid betalningsdisken.

Handsprit utplaceras.

Inga kontanter, enbart Swish.

Cafeteriapersonalen serverar smörgåsar osv som tidigare tagits själva från hyllorna.

Expeditionen!

Elever som behöver gå hem under skoldagen får be sina vårdnadshavare att ringa exp för anmälan (alt myndiga elever ringer själva). Man går alltså inte till exp för att anmäla sig.

Mobilförvaring!

Reglerna från förra året kvarstår: hemma, i skåpet eller i mobilhotellet på flygplansläge. Är elever oroliga för smitta om mobilen förvaras i hotellet, så får denne ha sin mobil i skåpet.

Matsal!

Våra elever äter själva i matsalen (inga elever från Norrtull) Mat tas i 4 köer, plexiglas skyddar buffén. Markeringar på golvet för distans.

Korridorer!

Studieplatserna är begränsade med antal elever som får sitta på respektive plats.

Övrig information:

Frånvaro: Alla lektioner där eleven inte är på plats i klassrummet registreras som frånvaro. Alltså viktigt att anmäla frånvaro även om man som elev deltar i undervisningen på distans.

Tillfällig distansundervisning: Kan komma att ske om din lärare har symptom och behöver bedriva undervisning hemifrån. I dessa fall ska klassen vara i skolan och ha lektion digitalt i klassrummet.

Om du som elev är hemma med symptom, men pigg nog att delta i undervisning: Planering av det sker i samråd med ansvarig lärare.

Övrigt:

I rådande läge kan förändringar komma att ske snabbt. Det är VIKTIGT att du som elev håller koll på information från skolledningen i Teams/Elevportalen och i ditt mentorsteam tätt och regelbundet.

För att minimera samling av större grupper elever i korridorerna kommer vi att ha klassrummen upplåsta i möjligaste mån så att flödet in blir smidigt.

  • Tvätta händerna!
  • Håll avstånd när lektionen är avslutad!
  • Håll avstånd vid skåpen!
  • Gå gärna utomhus en stund på dina raster!
  • Men framför allt: Visa hänsyn och ha tålamod!

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund