Hälsinglands Utbildningsförbund
Toppbild

Idrottsprofil Ishockey

Utveckla dig själv som ishockeyspelare på skoltid tillsammans oss. Vi ger dig förutsättningar att fortsätta din satsning!

Program du kan kombinera med idrott är;

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Ishockey

Idrottsprofil ishockey innebär att eleverna under skoltid får möjlighet att träna ishockey två pass och även två lektioner fysträning eller teori per vecka, vilka läses gemensamt av alla, oavsett vald idrottsprofil.

Fysträning sker vid ett tillfälle per vecka, gemensamt för alla specialidrottselever. Det kan vara styrketräning, rörlighets­träning eller konditionsträning. Målet är först och främst att förbereda din kropp för den träningsbelastning som din idrott kräver. Under kursens inledning betonas den funktionella träningen för att senare mer övergå i specifik träning. Du får även testa olika metoder för konditionsträning, rörlighetsträning och snabbhetsträning

Teoriundervisningen har som mål att ge dig en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar dina tävlingsresultat. Mycket av träningsläran utgår från det vi gör under fys­träningen. Kunskaper i ledarskap är viktigt för alla idrottare. Därför är ledarskap en naturlig del av kursen. Vi kommer att genomföra olika ledarskapsuppgifter samt synliggöra processer som sker i och under olika idrottsaktiviteter.

Du som vill satsa på kombinationen ishockey och studier är välkommen att söka.

Kombinerat med dina klubbpass på kvällstid har du möjlighet att göra en god och medveten satsning för att utveckla dig som ishockeyspelare.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund