Hälsinglands Utbildningsförbund
Toppbild

Ekonomiprogrammet

Vill du jobba som civilekonom, revisor, VD, personalchef, banktjänsteman, marknadsförare, redovisningsassistent etc. eller vill du bli egen företagare? Då kan ekonomiprogrammet vara något för dig.

Utbildningen

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet är du förberedd för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med ämnet entreprenörskap utveckla dina kunskaper och din förmåga att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. I psykologi får du kunskap om hur människor känner, tänker och handlar, vilket är viktigt att förstå när man tar beslut inom ekonomi och juridik.

Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. På ekonomiprogrammet får du även kunskaper om villkor för hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.

Du kommer under din utbildning att jobba både i projektform och ämnesuppdelat och får på så sätt både djupare ämneskunskaper och en förståelse för helhet och sammanhang. Arbetsformerna ska främja din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Du kommer att få möjlighet att starta ett UF-företag. Då kommer du att använda mycket av den kunskap som du skaffat dig i andra kurser. UF och andra verklighetsbaserade projekt knyter samman kunskaper och färdigheter så att du får en helhetssyn på att starta, driva och verka i företag.

Ekonomiprogrammet vid Staffangymnasiet erbjuder två inriktningar:

Ekonomi

Juridik

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Programansvarig

Anna Hägglund

Tfn 010-454 10 19

Mobil 070-191 82 92

Studie- och yrkesvägledare

Maha Persson

Högskole­förberedande

program

Tfn 010-454 12 85

Mobil 070-241 93 86

Rektor

Ann-Charlotte Låks

Tfn 010-454 13 12

Mobil 070-617 57 16

Länkar

Kontakt

Poängplaner

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund