Hälsinglands Utbildningsförbund

Ung Företagsamhet

Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept som sedan 1980 verkar för att ge ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet samt entreprenörskap.

Roligt och lärorikt

På Staffangymnasiet kan alla elever välja att driva ett UF-företag under årskurs 3!

Eleverna beskriver UF-året som roligt och lärorikt.

Under ett år på gymnasiet driver, du själv eller tillsammans med andra, ett UF-företag med verkliga tjänster och varor. Du får utveckla och träna på företagsamhet, kreativitet och entreprenörskap. Du går igenom företagets hela livscykel från start till drift och slutligen avveckling.

Detta ger värdefull kunskap som du kan ta med dig ut i livet efter gymnasiet. Varje UF-företag har minst en lärare/coach och till företaget knyts också en rådgivare från det lokala näringslivet.

Under UF-året finns det 5 obligatoriska basdelar samt flera valbara tilläggsdelar.

De obligatoriska basdelarna är följande:

  • Digital registrering av ditt UF-företag.
  • Skriva en affärsplan.
  • Ha minst två säljtillfällen.
  • Årsredovisning av företaget.
  • En personlig kontakt med rådgivare från näringslivet.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Epost

Expeditionen

Öppettider

07.30 - 12.00

13.00 - 16.00

Våra dörrar är låsta.
Ring för besök:

Tfn 010- 454 11 20.

Ringklocka finns vid dörr nr. 3.


Avvikande öppettider
Avvikande öppettider under lov

kl. 10.00 – 11.00

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund