Hälsinglands Utbildningsförbund

Källkritik och källhantering

Fundera över dessa punkter när ni granskar källan och informationen ni hittar i källan!

Fråga dig: vem, varför, vilket, hur, när?

Undersök och värdera källan

- Granska adressen och den korta infon, är det värt att gå in på länken?

- Vem står bakom källan – vet jag något om denne sedan tidigare?

- Varför är källan skapad?

Granska och värdera innehållet i källan

- Vad är det för sorts webbplats?

- Vem är avsändaren?

- Vem har skapat sajten?

- Vilket är syftet med webbplatsen?

- Till vem vänder sig webbplatsen?

- Är sajten seriös/pålitlig?

- Kan du få samma information på flera andra ställen?

- Interaktivitet? (E-post, telefonnummer, kommentarsfält)

- Objektivitet? (Opartisk information, fakta eller åsikter)

- Ny information?

Och sist men inte minst: fundera över om informationen är relevant för ditt arbete! Fråga dig själv: har jag nytta av denna information?

Rubrik

Ingress

Text

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund