Hälsinglands Utbildningsförbund

Låneregler

"Lånekonto
För att få låna behövs ett lånekonto och PIN-kod. Det får du genom att fylla i låntagarkontoblanketten för HUFB.

Ändrade låneregler meddelas på bibliotekets hemsida samt via informationsblad och du förväntas ta del av dessa. Lånekontot gäller på samtliga bibliotek i HUFB.

Registreringar och behandlingar av personuppgifter
Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i HUFB-bibliotekens gemensamma datasystem. Uppgifter som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen är endast tillgängliga för bibliotekspersonalen.

Bibliotekens personal har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 9 § 22. Ditt personnummer används för att vi ska kunna hålla vårt adressregister aktuellt och för en säker identifiering. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter är att administrera lån och reservationer samt att följa upp återlämning. Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen är Direktionen i HUFB.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha sådan information kan du be att få en utskrift av uppgifterna på ditt lånekonto. Du kan också själv se uppgifterna genom att logga in på ditt lånekonto på webbplatsen. Du är skyldig att anmäla ändring av telefonnummer och e-postadress så att bibliotekets meddelanden kan nå dig.

Ansvar för lån
Lånekontot är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker, datorer och annat material som lånas på ditt konto.

Lånekonto
Med hjälp av ditt lånekortsnummer eller ditt personnummer och en pinkod kan du logga in på ditt lånekonto. Du når det via hufb.welib.se. Där kan du uppdatera dina adressuppgifter, byta pinkod, se vad du lånat och när lånetiden går ut.

Du kan förlänga lånetiden på dina lån om det inte är kö och reservera böcker. Där ser du också dina reservationer samt om något av det du köar på finns att hämta på biblioteket."

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund