Hälsinglands Utbildningsförbund

Elevrådet

Torsbergsgymnasiets elevråd är elevernas intresse­organisation.

Hej!
Det är vi som är elevrådet på Torsberg!
Vi har nu korat in den nya styrelsen över distans och det är ett gäng nya, engagerade medlemmar som har valt att gå med.

Vår uppgift som elevråd är att kunna representera Torsbergs alla elever i diskussion med lärare, skolledning och politiker. På grund av Corona har vi haft svårt att presentera oss ordentligt, vilket vi mer än gärna skulle ha gjort om inte hinder fanns!

Vi vill informera om att vi finns på Instagram, @torsbergelevrad, samt att det går att lämna in klassrådsprotokoll via vårat fack som finns vid lärarrummet. Det går också att nå oss direkt via Instagram.

Elevrådet finns till för alla, och ingen åsikt eller vilja är för liten!

 

 

Vilka är vi?Elevrådet VT-21

Elevrådet

Kontakt

Kontakt

Elevrådet

Namn (tgelevradet@hufb.se)

Tfn

Mobil

Länkar

Kontakt

Länk 1

Länk 2

Dokument

Kontakt

Dokument 1

Dokument 2

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund