Hälsinglands Utbildningsförbund

Torsbergsgymnasiets historia

Var kommer namnet från och hur har gymnasiet sett ut?

Historia

Torsbergsgymnasiet har som många gymnasier sina rötter i ett äldre läroverk. I vårt fall är det Bollnäs högre allmänna läroverk. Efter diverse provisorier fick det 1930 tidsenliga lokaler i det som nu kallas Sävsbergs skola och som tidigare inrymt den kommunala vuxenutbildningen. I dag är lokalerna ombyggda och Bollnäs kommuns socialförvaltning, IFO, individ- och familjeomsorg, har sin verksamhet där. Arkitekt var ingenjör Carl Bååth, som ritat många kända hus i Bollnäs bl a biograferna Palladium och Röda Kvarn, Odenskolan, Konstcentrum, Blomstergårdarna och Gamla sjukhuset. Arkitekturen är klart funktionalistiskt inspirerad.

Utöver "byggnaden på höjden" tjänade under årens lopp andra lokaler som komplement för läroverket. Viktigast var "Schenströms", den gamla träbyggnaden vid Schenströmsparken som förstördes i en brand våren 1999. Där fanns utöver lärosalar också skolbespisningen.

Vid läroverket kunde man fram till slutet av 1940-talet endast ta realexamen. Den första kullen studenter gick ut våren 1951.

Under 1960-talet gav många kommuner sina läroverk särskilda namn. Läroverket i Bollnäs fick 1966 namnet Torsbergsskolan efter området där det låg, Torsberg. Namnet behölls också när det för den expanderande gymnasieskolan uppfördes nya lokaler vid Läroverksgatan, där huvudbyggnaden fortfarande ligger. Bygget, som inleddes 1967, var ett samprojekt mellan kommunen och landstinget. Arkitekt var Birger och Sten Jonsson Arkitekt, SAR, Stockholm. Landstinget hade redan tidigare uppfört verkstadslängan vid Alirgatans förlängning söderut. 1975 byggdes de sista delarna med bl a Vårdgymnasiet. Kommunen hade då i samband med införandet av den integrerade gymnasieskolan (yrkesskolan, fackskolan och gymnasiet slogs 1971 samman till en gemensam skolform - gymnasieskolan) tagit över byggnaden.

Större konstverk vid huvudenheten

Huvudenheten har fyra större konstverk. Redan 1971 invigdes den kopparrelief som sitter över huvudentrén. Verket heter Former och konstnären K G Bejemark. Bejemark, som avled hösten 2000, är mest känd för sina skulpturer av svenska författare och artister, särskilt Nils Ferlin och Evert Taube.

I uppehållsrummet utanför cafeterian finns en väggmålning gjord av Bollnäskonstnären och bildläraren vid skolan, Bengt Jonsson, i samarbete med Johanna Lindström. Målningen är intressant för den lokalhistoriskt bevandrade.
Där finns avbildade inte bara läroverkets och gymnasiets byggnader under olika tider (Claesro, Läroverket, Schenströms och huvudenheten vid Läroverksgatan 36) utan också några av dess ledare vid tiden för konstverkets tillblivelse - rektor Mats Bäck bland molnen och studierektorerna Sundqvist och Bodén vid dator resp kulram. Två av de mer kända "kommunoriginalen" - Brandmannen och Indian-Helge- återfinns också i vimlet.

Ett senare konsttillskottet, skänkt till skolan av Bollnäsbygdens kulturstiftelse, är Staffan Thelins skulptur Kunskapens växande, ett genombrutet äpple med guldkärna på smäckra svarta ben. Skulpturen är placerad vid gångvägen söder om huvudbyggnaden.

Häggesta och Heden

Redan på 1970-talet behövde Torsbergsskolan nya lokaler för sina yrkesutbildningar inom fordons- och träområdet. Efter intensiva diskussioner beslöt kommunen mot rektor Lundins önskan att de skulle förläggas till industriområdet i Häggesta. Lokalerna vid Industrigatan tjänade också relativt väl under många år. När yrkesutbildningarna gjordes treåriga med betydande inslag av allmänna ämnen blev det dock större problem. Antingen skulle eleverna pendla mellan enheterna eller så skulle de allmänna ämnena förläggas till Häggesta. Där kunde de dock inte få samma service med bibliotek och institutioner. Båda lösningarna har prövats. Idag är Industriprogrammets gren trä nedlagd och Fordonsprogrammet flyttad in till huvudenheten. Gymnasiet har idag ingen verksamhet i Häggesta.

Inför den stora gymnasiereformen 1993/94 beslöt kommunen att starta tre nya utbildningar: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiskaprogrammet och Medieprogrammet. Dessutom blev nu alla program treåriga.

Trots att Ovanåkers kommun, som genom åren sänt många elever till Torsbergsgymnasiet, 1997 startade egen gymnasieskola ökades lokalbehovet nu väsentligt. Lösningen blev efter långa diskussioner att två program, Estetiska och Media, redan hösten 1993 flyttade in i ombyggda delar av det nedlagda Hälsinge sjukhus på Heden. I den gamla Samlingssalen fick esteterna en scen för sina offentliga framföranden efter programmets skapare Magnus Bergvall döpt till Bergvallhallen och i bottenvåningen till hus 14 ställdes lokaler i ordning för att rymma det bibliotek kommunen tog över från det nedlagda sjukhuset.

Hösten 1995 flyttade också Hotell- och restaurangprogrammet från huvudenheten till Heden, där det gamla sjukhusköket renoverats för skolans behov och en restaurang - Lustgården - byggts in i hus 09.

Vår skola fick tidigare ofta post och telefonsamtal från folk som trodde att vi var en grundskola. Barn- och utbildningsnämnden beslöt därför 1998 att vi skall heta Torsbergsgymnasiet.

11 augusti 2015 tog Hälsinglands Utbildningsförbund över verksamheten.

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund