Hälsinglands Utbildningsförbund
Erica, Johan och Remy på besök

Internationalisering

Torsbergsgymnasiets internationella verksamhet.

Skolan där du får möta världen

På Torsbergsgymnasiet tycker vi att det är viktigt att du som elev ges ett internationellt perspektiv. Många av våra elever driver internationella projekt både i klassrummet och ute i världen. De möter elever från olika länder här på skolan. Skolan har även ett internationellt program, IB - International Baccalaureate, där undervisnings­språket är engelska och där eleverna kommer ifrån hela världen.

Många av skolans program ordnar med studieresor, utlandspraktik och utbyten för ökad förståelse. Språkundervisningen är ryggraden i all internationalisering och Torsbergsgymnasiet erbjuder undervisning i engelska, tyska, franska och spanska i olika nivåer, samt modersmålsundervisning i flera språk.

På Torsbergsgymnasiet är internationalisering centralt och något vi arbetar med på bred front. Flera program har ambitiösa upplägg för internationalisering; här följer några exempel:

Samhälls- och Ekonomiprogrammet påbörjade under våren 2017 ett treårigt studentutbytesprojekt med Tanzania. Grupper av elever från Sverige och Tanzania reser till Arusha respektive Bollnäs. De resande eleverna lär för livet, får möjligheter att uppleva platser och människor de annars aldrig skulle besöka. Nytt från hösten 2017 är att alla elever på Samhälle och Ekonomi reser i år tre. Utöver Tanzania reser övriga elever i dagsläget till något annat land i EU.

Flera av yrkesprogrammen erbjuder utlandspraktik då Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) är en stor del av deras utbildning. Fordonselever åker t.ex. till Gap i Frankrike och eleverna på Restaurang- och livsmedelsprogrammet reser återkommande till flera länder i medelhavsområdet.

Vård- och omsorgs­programmet har löpande program för arbetspraktik i flera olika europeiska länder däribland både Skottland och Tyskland.

Torsbergsgymansiet satsar på internationell verksamhet för att vi vet att det ger våra elever:

  • bättre måluppfyllelse i sina studier
  • viktiga och ”riktiga” livserfarenheter
  • kunskaper, erfarenheter och kontakter

Kontakta oss om du är nyfiken och vill veta mer om programmens olika internationella projekt eller praktik!

Hälsinglands utbildningsförbund har i andra delar av sin verksamhet många och stora internationella projekt som vi antingen leder eller medverkar inom. Besök länken för mer info kring förbundets övriga internationella verksamhetKontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Rektor

Thomas Kanth

Tfn 010-454 13 11

Mobil 072-702 29 22

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund