Hälsinglands Utbildningsförbund

Ung företagsamhet

Är du en blivande entreprenör? Entreprenörskap är viktigt för såväl personlig utveckling som för samhällsutvecklingen i stort.

Starta ditt första företag

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet arbetat med att låta gymnasieungdomar inom ramen för skolan driva ett UF-företag med riktiga varor, tjänster och pengar. UF-företagare får förståelse för företagande och dess villkor samt entreprenör­skapets möjligheter och utmaningar. UF-konceptet ger ungdomarna en ökad tro på sig själva och sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Dessutom lär de sig att egenföretagande kan vara ett realistiskt alternativ till anställning.

Torsbergsgymnasiet UF-företag

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund