Hälsinglands Utbildningsförbund

Utbildningen

Utbildningen är certifierad av Svenska fotbollsförbundet vilket innebär att verksamheten är kvalitetssäkrad av Svenska fotbollsförbundet.

Kurser

  • Idrott och hälsa – Specialisering 1, 100p
  • Idrott och hälsa – Specialisering 2, 100p

Utbildningen i ämnet Idrott och hälsa – Specialisering syftar till att utveckla den idrottsliga förmågan i fotboll samt ge dig en bred fotbollsutbildning utifrån ett hälsoperspektiv och
ett samhällsperspektiv. Du ges möjligheter att utveckla kunskaper om teknik, regler och taktik i praktiska och teoretiska former. Genom materialet fotbollens färdigheter utvecklar vi din spelförståelse och men hjälp av Spelarutbildningsplanen fördjupar vi tillsammans de områden just du vill förbättra.

  • Träningslära 1, 100p

I kursen Träningslära 1 får du möjlighet att utveckla din fysiska statuts i form av styrka, rörlighet, balans, koordination och kondition utifrån ett fotbollsperspektiv. Vi genomför målstyrda träningsprogram med hjälp av olika träningsmetoder för att ge dig verktyg att ta eget ansvar för din fotbollsutveckling. Idrottspsykologiska metoder praktiseras, du får fördjupade kunskaper inom näringsfysiologi och vi lägger stor vikt på att lära ut metoder för att förebygga skador samt rehabilitera
och ta hand om akuta skador.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund