Hälsinglands Utbildningsförbund

Handbollsutbildningen

  • Vill du utvecklas i ditt handbollsspel?
  • Vill du ha kvalificerad träning?
  • Vill du känna på elitinriktad träning utan att skolarbetet eller ditt sociala liv blir eftersatt?

Vi har lösningen åt dig!

Sök till Torsbergsgymnasiets handbollsgymnasium! Vi ger dig inspirerande utvecklingsmöjligheter som innehåller studier av handboll på elitnivå.

För att lyckas i den idrott man utövar krävs mycket träning. För elever som väljer att gå på Idrottsgymnasiet skapas möjligheter att få en tillräcklig träningsdos genom att träning genomförs dag- och morgontid. Träningen leds av instruktörer med minst steg 3-utbildning inom sin specialkompetens. Eleverna ska parallellt med idrottsgymnasiets träning genomföra seriös träning kvällstid. En träningsdos i den egna föreningen på minst 3 pass i veckan är en grundförutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig denna satsning. (3 pass per vecka i egen förening är ett gemensamt intagningskrav för Torsbergsgymnasiets Idrottsgymnasium.) För vissa elever kan detta i ett inledningsskede innebära en fördubbling av träningsdos gentemot tidigare.

Vem ska gå handbollsgymnasiet?

  • Du som tränar seriöst och vill bli ännu bättre på din idrott
  • Du som har en ambition att arbeta aktivt med egen utveckling
  • Du som känner att du vill träna mera men kanske oroar dig för att tiden inte ska räcka till?

Ett av Handbollsgymnasiets syften är att hjälpa eleverna skapa tid för både träning och studier. Två viktiga saker att komma ihåg är att Idrottsgymnasiet – handboll inte ska ersätta kvällsträning utan den ska komplettera kvällsträningen samt att utbildningen självklart är betygsatt och kommer att påverka elevens slutbetyg. Utbildningen omfattar max 600 gymnasiepoäng – vilket motsvarar ungefär en femtedel av den totala gymnasieutbildningen. Individuell utveckling är viktigt och något som värderas högt, när eleverna betygssätts. De viktigaste egenskaperna för en idrottsgymnasieelev är därför egenskaper som vilja och intresse!

Utbildningens innehåll

Verksamheten byggs på tre "ben" (3 delar), nämligen teknikdel, fysikdel och mental del. I utbildningen är dessa tre grundstenar ("ben") likvärdiga och eleven får lära sig mycket om sin idrott och om sig själv. Utbildningen syftar i första hand till att utveckla individens förmåga i handbollen men även att utbilda till ev fortsatta karriärer som domare, funktionärer, tränare, ledare eller administratörer inom idrottsrörelsen...

Teknik

Handbollsdelen (Teknikträning) inriktar sig mot att utveckla individens individuella kvaliteter i spelet. Träningen inriktas mycket mot att utveckla förmågan i spelet en mot en och i samarbeten 2 och 2. Kollektiv skolning finns givetvis med men idrottsgymnasiet syftar inte till att bygga ett lag av eleverna, däremot skall man vara väl förtrogen med handbollens faser (fasspel), samt olika modeller för anfallsspel och försvarsspel.
Eleverna jobbar mycket med självanalyser och även analyser av elitmatcher på video eller från direktsända matcher på TV. Eleverna coachas mot att lära sig att träna sig själva i sin idrott.

Fysik

Fysikdelen inriktar sig på att lära sig att träna sig själv. Eleverna lär sig träningsmodeller för uthållighet, styrka, snabbhet, spänst och smidighet. Efter utbildningen ska man ha goda kunskaper om hur man lägger upp egna träningsplaneringar. Dessutom läser man om kroppens byggnad och funktion samt om idrotts­skador, hur man undviker dem och hur de ska behandlas om de uppstår. I denna – den fysiska delen genomförs två gånger per säsong tester på Höghammar-hallen. (Riksidrottsgymnasiet för handikappidrott som är stationerat på Höghammarhallen i Bollnäs ligger under Idrottsgymnasiet organisation, vilket innebär att deras kunskap och deras tekniska utrustning även kommer eleverna på Idrottsgymnasiet – handboll tillgodo)

Mentalt

I den mentala delen - lär man sig grunderna i idrottspsykologi. Hur tankens kraft påverkar en spelare, varför blir vissa nervösa och andra inte, varför man kan känner sig "pressad" samt vad man kan göra åt det. Eleverna får en guidning i hur just de ska tänka, hur man kan jobba med utveckling och framför allt vad de kan utveckla. Tester genomförs även inom detta område och eleven får bitar att själv jobba med inom idrottens psykologi.

Utanför dessa tre ovanstående delar läser eleverna om Idrottens organisation i Sverige, Barns utveckling samt ledar- och domarskap. Ledar och domarskap genomförs delvis på helger med både teori och praktik. Efter genomgången utbildning är eleven minst GHL-utbildad (GHL = Grundläggande Handbolls Ledarutbildning) samt föreningsdomare.

Intagning

En enklare intervju samt några "provträningar" genomförs med eleverna innan man börjar på skolan. Detta för att säkerställa att eleverna har förstått omfattningen och innebörden av att gå handbollsgymnasiet.

Besök Handbollsgymnasiet

Blivande gymnasieelever som vill besöka Handbollsgymnasiet är självklart välkomna att göra detta. Lektionstiderna ser du på aktuell plats på hemsidan. Det går även bra att vara med och träna om man vill prova på och känna hur det är att vara elev på Handbollsgymnasiet. Elever som vill komma på besök uppmanas att kontakta grenansvarige Magnus Dehlin före, eftersom verksamheten är schemalagd och det kan hända att några enstaka lektioner är flyttade.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund