Hälsinglands Utbildningsförbund

SA - internationalisering

Utbyte med Kenya

Programmet där du möter världen!

Vi lever i en globaliserad värld där människor från världens alla hörn skapar relationer till varandra. Detta sker mellan människor oavsett kön, ålder eller nationalitet via bland annat handel, TV, facebook och Twitter. Vi har dessutom aldrig haft en så stor global rörlighet som idag. Det blir allt vanligare att människor pga. bland annat krig, kärlek eller jobb byter kontinent. Vi jobbar därför med att öka kunskapen om och förståelsen för alla olika typer av människor, eftersom vi tror att den kunskapen kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Utbyte

Vi har genom åren anordnat utbyten och studieresor till ett stort antal länder, däribland Etiopien, Italien, Malaysia och Grekland. Att få resa till ett av världens fattigaste land ger oss perspektiv på livet men också vetskapen om att vi på jorden är väldigt lika. Alla har vi liknande drömmar om framtiden, vi vill vara kära, rika, framgångsrika, vackra och framförallt lyckliga. Detta är en bra lärdom att ha med sig i många av de yrken du kan utbilda dig i efter dina studier på vår skola, så som polis, biståndsarbetare, socionom, journalist, lärare etc.


Olika människor

Eftersom vi på samhällsprogrammet tycker människor är intressanta så jobbar vi mycket med relationen människor emellan. Detta innebär att våra elever läser en

rad kurser som berör oss människor och knyter an till den globaliserade världen. Exempelvis läser vi en kurs som heter Etnicitet och kulturmöten och en annan som heter Internationella relationer. Som elev på samhällsprogrammet läser du också extra mycket religion och samhällskunskap. Av erfarenhet vet vi att elever som har deltagit i våra studieresor har fördjupat och befäst sina kunskaper på ett roligt och intressant sätt. Att se med egna ögon är att förstå på riktigt!

Läs mer om tidigare projekt här!

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Programsamordnare

Christina Süstler

Tfn 010-454 12 04

SYV

Inger Abrahamsson

Tfn 010-454 13 29

Rektor

Thomas Kanth

Tfn 010-454 13 11

Mobil 072-702 29 22

Timplaner

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund