Hälsinglands Utbildningsförbund

Distansteknik

Vi har sysslat med distansteknik sedan 1991. Idag kan du vara uppkopplad på distans i alla våra studierum.

Information

Våra större rum har både stora tv-skärmar, projektor och stor filmduk, speciellt anpassade för fler deltagare som följer en sändning via t.ex. Teams, Skype eller Zoom.

Tor är vår huvudstudio och är anpassad för ca 24 personer, men kan rymma uppemot 40 st om det skulle behövas. Oden är vår andra studio, den är större än Tor och rymmer ca 35 personer. Men det är en lokal som också används som öppen studieyta.

Freja är vår minsta studio och rymmer ca 12 personer.  Studion går att anpassa för sällskap av olika storlek.

Med våra studios kan man koppla upp sig mot i praktiken vart som helst i världen med både ljud och HD kvalitet.

Distansstudier via CFL Lärcentrum Bollnäs ger dig flexibilitet!

Extrautrustning såsom dokumentkamera, videokanon och/eller dator kan kopplas in till samtliga studios.

Kontakt

Kontakt

Studieservice

Lars Ferneryd

Tfn 010-454 11 07

Mobil 070-631 69 51

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund